Sunday, February 24, 2013

Rekolekcje w życiu codziennym część 19 o Wiesław Krupiński SJ

Medytacja29>Słowo Boże do medytacji - Łk 4,16-30

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. (17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana. (20) Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. (21) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. (22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (23) Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. (24) I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. (30) On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Medytacja29>W Azpeitii Ignacy decyduje się nauczać dzieci katechizmu."W tym szpitalu zaczął mówić o rzeczach Bożych z wieloma osobami, które przychodziły go odwiedzać, i dzięki łasce Bożej przynosił wiele owoców. Zaraz też od chwili swego przybycia postanowił nauczać codziennie dzieci katechizmu. Ale jego brat sprzeciwiał się temu bardzo, twierdząc, że nikt nie przyjdzie. On mu na to odpowiedział, że wystarczy mu i jedno dziecko. Ale od początku, jak zaczął te nauki, wiele ludzi przychodziło go słuchać, a nawet i jego brat." (Autob. 88)
            W Paryżu zdrowie Ignacego pogarsza się. Jego towarzysze hiszpańscy mają pilne sprawy do załatwienia ze swoimi rodzinami. Dlatego też Ignacy decyduje się na powrót w rodzinne strony, aby odpocząć i w tym samym czasie pobyć z rodzinami swoich towarzyszy. Z Paryża do Hiszpanii udaje się na koniku. Przybywa w region baskijski do Azpetii, miasteczka swego pochodzenia, ale nie zamieszkuje u rodziny. Wybiera pobyt w szpitalu pomiędzy opuszczonymi i chorymi. Chce naprawić złe rzeczy z okresu młodości. W tym otoczeniu źle się czuje z powodu postawy brata i szacunku wyrażanego przez rodzinę, ale w sercu Ignacy jest pełen pokoju i radości. Aktywność Ignacego jest ciągle apostolska; rozmowy duchowe, katechizacja dzieci i prostych ludzi, reforma otoczenia: reaguje przeciw niemoralności i grom (hazardowym). Mamy pewne świadectwo jego aktywności w tej epoce:"Musiał nauczaś ogromne tłumy w pewnej wiosce tak, że ludzie wdrapywali się na drzewa i na mury domów, nie mogąc wejść do Kościoła. Kazanie trwało około dwuch lub trzech godzin. Były ogromne owoce duchowe, przemiany życia i nawrócenia".

Pytania dotyczące twojego życia.
1. Czy podtrzymujesz dobre stosunki z rodziną i dawnymi przyjaciółmi, czy  nie koliduje to z twoim zaangażowaniem religijnym?
2. Czy dbasz o zdrowie, aby lepiej służyć Bogu?
3. Czy uważasz, że warto poświęcać czas na katechizację dzieci i ludzi prostych?

Memento.

            "Służmy Bogu, jestem pewny, że On nas nie zawiedzie." (Ribad, De Actis M.I.I 369 i 372)

Słowo Boże do medytacji - Łk 4,16-30

Tuesday, February 19, 2013

Litania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego


Litania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
(Sodalicji Mariańskiej)

Ojcze z nieba, Boże,                                      zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                              zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,                                                zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,                                     zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo,                                                          módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,                                         módl się za nami
Święta Panno nad pannami,                          módl się za nami
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,                            módlcie się za nami
Wszyscy święci Aniołowie,                           módlcie się za nami

Święty Edmundzie Campion,                                   módl się za nami
Święty Alojzy Gonzaga,                                           módl się za nami
Święty Piotrze Kanizy,                                             módl się za nami
Święty Franciszku z Solano,                         módl się za nami
Święty Bernardynie Realino,                                    módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki,                                 módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze,                                          módl się za nami
Święty Janie Berchmansie,                            módl się za nami
Święty Franciszku Salezy,                             módl się za nami
Święty Piotrze Fourier,                                             módl się za nami
Święty Franciszku Regis,                                          módl się za nami
Święty Izaaku Jogues,                                               módl się za nami
Święty Gabrielu Lalemant,                            módl się za nami
Święty Janie de Brebeuf,                                          módl się za nami
Święty Piotrze Klawer,                                             módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,                                         módl się za nami
Święty Wincenty a Paulo,                                         módl się za nami
Święty Janie Eudes,                                      módl się za nami
Święty Klaudiuszu la Colombiere,                módl się za nami
Święty Janie de Birtto,                                              módl się za nami
Święty Franciszku de Hieronimo,                 módl się za nami
Święty Ludwiku de Montfort,                                  módl się za nami
Święty Leonardzie z Porto Maurizio,                       módl się za nami
Święty Janie Rossi,                                        módl się za nami
Święty Alfonsie Ligurii,                                            módl się za nami
Święty Józefie Pignatelli,                                          módl się za nami
Święta Bartłomiejo Capitanio,                                  módl się za nami
Święty Kasprze del Bufalo,                          módl się za nami
Święty Wincenty Pallotti,                                         módl się za nami
Święty Gabrielu Possenti,                                         módl się za nami
Święta Bernadetto Soubirous,                                  módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,              módl się za nami
Święta Franciszko Ksawero Cabrini,            módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,                       módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska,                                 módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann,                 módl się za nami
Błogosławiony Piotrze Frassatti,                               módl się za nami
Błogosławiony Wilhelmie Chaminade,                     módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak,            módl się za nami        
Błogosławiony Stanisławie Starowieyski,     módl się za nami
Błogosławiona Natalio Tułasiewicz,             módl się za nami
Błogosławiony Antoni Świadku,                              módl się za nami
Błogosławiony Henryku Hlebowiczu,                      módl się za nami
Błogosławiony Edwardzie Klinik,                            módl się za nami
Błogosławiony Józefie Czempiel,                             módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Kostkowski,                 módl się za nami
Błogosławiony Ludwiku Gietyngierze,                    módl się za nami
Błogosławiony Rupercie Mayer,                               módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski,                      módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko,                             módl się za nami
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty,      módl się za nami
Błogosławiony Janie Pawle II,                                  módl się za nami
Wszyscy Święci i Błogosławieni naszej Wspólnoty,            módlcie się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Boże wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem Świętych z naszej Wspólnoty i obdarz nas łaską świętości oraz wierności naszemu charyzmatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

*  *  *  *  *  *  *

Informacje o Litanii
W litanii wymienni są Święci i Błogosławieni, którzy należeli do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (wcześniej Sodalicji Mariańskiej). Nie jest to pełna lista beatyfikowanych i kanonizowanych członków naszej Wspólnoty. Nie uwzględnia ona również Sług Bożych, a jest ich sporo, warto wspomnieć m. in. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, czy ks. Franciszka Blachnickiego.
            Pius XII w Konstytucji Apostolskiej poświęconej Sodalicjom „Bis saeculari” z 1948 roku dziękując Bogu za to, że Sodalicje wydały tak dużo świętych podkreślił szczególnie fakt, że wydały one wielu założycieli nowych zgromadzeń zakonnych, co można zauważyć w naszej Litanii.
Litania została ułożona z okazji 450-lecia naszego ruchu przez o. Adama Schulza SJ, krajowego asystenta kościelnego WŻCh.

Monday, February 11, 2013

Rekolekcje w życiu codziennym część 18 o Wiesław Krupiński SJ

Medytacja28>Słowo Boże do medytacji - 2 Kor 4,7-15

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. (8) Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; (9) znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni; obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. (10) Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. (11) Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa było widoczne w naszym śmiertelnym ciele. (12) Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie. (13) Cieszę się przeto owym duchem wiary, wedle którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, (14) przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. (15) Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę.

Medytacja28>Ignacy nie zaniedbuje niczego dla prawdy.
"Był to rok 1535. Kiedy Pielgrzym miał już udać się w podróż, dowiedział się, że go doniesiono do inkwizytora i że ma być wytoczony proces przeciw niemu. Dowiedziawszy się o tym i widząc, że go nie pozywają, poszedł sam do inkwizytora, powiedział mu to, o czym się dowiedział i dodał, że właśnie chce wyruszyć do Hiszpanii i że ma towarzyszy. Prosił go też, żeby zechciał wydać wyrok (w jego sprawie). Inkwizytor odpowiedział mu, że jeśli chodzi o doniesienie, to tak i było, ale nie uważał tego za sprawę poważną. Chciał tylko widzieć jego pisma zawierające Ćwiczenia. Kiedy je przejrzał pochwalił je bardzo i prosił Pielgrzyma, żeby mu dał ich odpis. Tak też się stało. Ale Pielgrzym zaczął na nowo nalegać na inkwizytora, ażeby przeprowadził proces do wyroku. A kiedy inkwizytor uchylał się od tego, przyszedł do jego domu z notariuszem publicznym i świadkami i polecił sporządzić protokół z całej tej sprawy. (Autob. 86)
            W 1535 roku Ignacy ma 45 lat. Jego charakter i osobowość są już uformowane. Skoro przygotowuje się, aby powrócić do Hiszpanii, ponownie jest oskarżony przez Inkwizytora. Posłuszny podporządkowuje się decyzji trybunału kościelnego. Ale w tym samym czysie walczy przeciwko oszczerstwu. Nawet nalegał na wydanie wyroku,ażeby sprawa się nie rozeszła, bo przewidywał, że to mogłoby wyrządzić szkodę w apostołowaniu Ćwiczeniami.
Rzeczywiście czuwać nad interesem małej grupy towarzyszy i domagać się właściwych praw, to jest dla Ignacego wymogiem Bożym, któremu musi być posłuszny: nie dla samego siebie, który się broni, ale aby zabezpieczyć dzieło Boże i jego przyszłość. Taka zdecydowana postawa Ignacego tłumaczy się tym, że: "nie można tolerować służby Bogu z niedbalstwem". Jest to postawa obrońcy prawdy i sprawiedliwości, w miłości, bez goryczy i urazu. Postawa podtrzymywana przez intymność z Panem w głębokiej modlitwie.

Pytania dotyczące twojego życia.
1. Czy ty czujesz solidarność z Kościołem? Czy jesteś gotów, aby dać świadectwo za niego i bronić go?
1. W czym musisz wzmocnić swoją osobowość, aby być prawdziwym uczniem Chrystusa?
3. Jakie są twoje słabości i zaniedbania w służbie Pana?
4. Czy przyswoiłeś sobie prawdziwy sens sprawiedliwości i prawdy.

Memento

            "W służbie Bożej nie postępuje się nigdy lepiej, jak wtedy gdy idzie się pod wiatr". (Bartoli, Źycie III, 35 s.253)

Słowo Boże do medytacji - 2 Kor 4,7-15

Monday, February 4, 2013

Rekolekcje w życiu codziennym część 17 o Wiesław Krupiński SJ

Medytacja27>Słowo Boże do medytacji - Mt 9, 35-38 i 10, 1-10.

A Jezus obchodził wszystkie osiedla i miasta, nauczając w synagogach, głosząc Dobrą Nowinę o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszystkie dolegliwości. (36) A widząc tłumy [ludzi], litował się nad nimi, bo byli umęczeni i pozbawieni opieki jak owce, które nie mają pasterza. (37) Powiedział więc do swoich uczniów: Żniwo jest obfite, ale jakże mało robotników! (38) Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. 1) Wezwawszy swych dwunastu uczniów, dał im Jezus władzę nad duchami nieczystymi, tak aby mogli je wypędzać i leczyć wszelkie choroby oraz niemoce. (2) A oto imiona dwunastu Apostołów: jako pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan; (3) Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz celnik; Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz; (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. (5) Tych Dwunastu posłał Jezus na misję, dając im takie oto polecenie: Nie wchodźcie na drogę, która wiedzie do pogan, i nie wstępujcie do miasta Samarytan. (6) Idźcie raczej do owiec, zagubionych spośród ludu izraelskiego. (7) Wędrując ogłaszajcie, że królestwo niebieskie jest tuż. (8) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy. Darmoście otrzymali, darmo rozdawajcie. (9) Nie bierzcie do swych trzosów ani złota, ani srebra, ani miedzianych pieniędzy. (10) Nie zabierajcie w drogę ani torby podróżnej, ani dwu ubrań, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik strawy swojej

Medytacja27>. Ignacy skłania Franciszka Ksawerego do pójścia za Chrytusem.W tym czasie przestawał z Franciszkiem Ksawerym, którego potem pozyskał do służby Bożej za pomocą Ćwiczeń (por. Autob. 82). Franciszek Ksawery był najlepiej odprawiającym rekolekcje pod kierunkiem Ignacego, jego towarzyszem i przyjacielem. On również żył krótko: 1506-1552 (podobnie jak Piotr Favre). Nawrócony w 27-ym roku życia, wyświęcony na kapłana w 31-ym, wyjeżdża do Indii w 36 roku życia. Umiera mając 46 lat (samotnie na wyspie) nie dotarłszy do Chin. Dziś Kościół czci go jako patrona wszystkich misji na całym świecie. Student w Paryżu, towarzysz Ignacego i Piotra Favre, współuczestniczy z nimi we wszystkim. Jego przyjaźń była wielką i trwającą na zawsze, również wtedy, kiedy był daleko na Wschodzie: "Zachowywał podpisy towarzyszy jako relikwie, które nosił powieszone na szyi", był prawdziwie kontemplatywny w działalności misyjnej" spędzając długie godziny na modlitwie nocnej przed Najświętszym Sakramentem, które pozwolą mu przeżyć trudne chwile samotności na Wschodzie. W okresie studiów Ignacy przybliżył mu słowa Chrystusa: "Franciszku, jaką korzyścią jest zdobyć świat cały, a na duszy szkodę ponieść?" Doświadczenie Rekolekcji pokieruje go ku nawróceniu się i oddaniu Chrystusowi, powszechnemu i odwiecznemu Królowi. Tak więc rozpoczyna nowe życie jako kapłan, apostoł i misjonarz! Liczba kilometrów, które przebył, odpowiada trzykrotnej podróży dookoła świata, i to wszystko przez 11 lat pracy misyjnej. W Indiach jeden z towarzyszy, jezuita tak go scharakteryzował: "on nie jest ani bardzo mały, zachowuje się szlachetnie, naturalnie. Jego twarz jest zawsze spokojna, na ustach ciągle uśmiech: nieliczne słowa, ale zawsze przenikające". Rzeczy przemijające już go nie pociągały, pokora zatriumfowała nad dumą; pełen nadziei oczy miał utkwione w rzeczy wieczne.

Pytania dotyczące twojego życia
1. Czy czujesz się przynaglany, powołany do "ewangelizowania" świata? Jakie miejsce zajmuje to w twoim życiu?
2. Co znaczy dla ciebie "ewangelizacja"?.
3. Jakie cechy uważasz za najważniejsze dla apostoła w świecie współczesnym?
4. W jaki sposób twoje życie i twoja modlitwa są zintegrowaną rzeczywistością?
Memento

            "Ten, który chce pomagać bliźniemu, okaże się lepszym bardziej dzięki pokorze niż wywyższaniu się, bardziej w opanowaniu się niż
w przeciwstawianiu się". (Bartoli, Życie IV, 36 s.365)

Słowo Boże do medytacji - Mt 9, 35-38 i 10, 1-10.