Friday, February 24, 2012

Wezwanie naszych biskupów

Kochani!
    Kiedy piszę o wezwaniu "naszych biskupów", mam teraz na myśli biskupów amerykańskich, bo przecież jesteśmy w tej chwili wiernymi diecezji Chicago. Przypuszczam, że część z Was już czytała albo słyszała o sprzeciwie biskupów wobec ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, która w obecnej postaci jest atakiem na wolność religijną.  Biskupi wzywają nas do działania - do tego, by zwrócić się do naszych Reprezentantów i Senatorów wyrażając sprzeciw wobec tej ustawy. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie www.usccb.org/conscience.
    Za półtora tygodnia chcemy w JOM-ie zrobić akcję zbierania podpisów pod listami do Reprezentantów i Senatorów.  Wszystkich  proszę o modlitwę. Być może za kilka tygodni będzie u nas również czuwanie modlitewne w tej intencji. Jeśli tak, to liczę i tutaj na Waszą pomoc.
Pozdrawiam Was serdecznie,
O. Mirek

Pozwalam sobie zacytować  list od o. Mirosława Bożka , uważam ,że jest to bardzo ważne.

Wednesday, February 22, 2012

Dezyderata

Przypomnienie

  We wtorek 28 lutego odbędzie się następne spotkanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego - "serce-sercu" . Odbędzie się o godzinie 20-tej w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w salce na dole. serdecznie zapraszamy wszystkich. 

Saturday, February 18, 2012

Serce Jezusa - Mocni w Duchu

14 luty 2012

We wtorek 14-tego lutego odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy . Omawialiśmy dalszy etap życia św. Ignacego  i jego drogę do świętości i nasze z tym związane przemyślenia.
 W imieniu Pań chciałam Panom bardzo podziękować za kwiaty i czekoladki w Dniu Walentynek.
  Na prośbę o. Jerzego wybraliśmy Martę K. na moderatora do spraw apostolskich w naszej grupie. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy !
 Następne nasze spotkanie odbędzie sie 28-mego lutego o godz. 20-tej w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w salce na dole.
 Serdecznie zapraszamy !

Tuesday, February 7, 2012

Msza Święta

  W niedzielę 12-tego lutego odbędzie się Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Życia Chrześcijańskiego na Avers o godzinie 5-tej po południu . Zapraszamy !!!

Wednesday, February 1, 2012

Wtorkowe spotkanie

Wczoraj 31-go Stycznia 2012 odbyło sie kolejne Wtorkowe spotkanie naszej grupy Serce-sercu. Po wspólnej modlitwie przeczytaliśmy paragraf o życiu św. Ignacego Loyoli i omawialiśmy pytania związane z jego życiem. Porównywalismy jego życie do św. Pawla i naszych osobistych odczuć i przeżyć.  Ojciec Jerzy wzbogacił całe spotkanie swoimi przemyśleniami. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze kolejne spotkanie już 14-go Lutego w JOM na Irving Park.   
 
Grupa WŻCh Serce-sercu.