Tuesday, October 25, 2011

Nowa Wspólnota WZCh

Do „nie-młodych dorosłych”
W Informacjach Duszpasterskich oraz w Biuletynie Sanktuarium z ostatniej niedzieli można było przeczytać zaproszenie skierowane do „młodych dorosłych”, by się zainteresowali powstającą nową grupą Wspólnot Życia Chrześcijańskiego. W Ogłoszeniach była jeszcze dodatkowa prośba, by zainteresowane starsze osoby skontaktowały się ze mną. Niniejszym chcę wyjaśnić, co się zawiera w tych zdawkowych informacjach.
Pierwsze wyjaśnienie można otrzymać z Internetu wrzucając do wyszukiwarki poszczególne słowa, np. Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego/Christian Life Community czy też hasło „młodzi dorośli”. Ja kieruję mój apel do tych, którzy skończyli okres bycia młodymi dorosłymi, i stali się „nie-młodymi dorosłymi”. Mam oto na myśli Panie i Panów z dłuższym doświadczeniem życiowym, lub w skrócie „z przeżyciami”. Jeśliby spróbować określić granicę wiekową, którą się przekracza przechodząc z „młodego” do „nie-młodego dorosłego”, to bym wskazał na czterdziestkę, bo wówczas jak się człowiek rano budzi, to go bolą wszystkie kości, czego przed czterdziestką nie odczuwał.
A więc KIERUJĘ ZAPROSZENIE do Pań i Panów po czterdziestce, z boleściami lub obolałych. Oczywiście takich „z przeżyciami” - (jakimi przeżyciami? -niech to zostanie ich słodką, a może gorzką, piekącą czy opłakaną tajemnicą).
Niektórzy samotni noszą obrączki - pięknie! „Single w obrączkach” - bo zdarzyło się tak, że zostało się samym, już po ślubie kościelnym, bo przecież Bogu się ślubowało, i nie wypadało urządzać sobie nowego życia... MILE WAS ZAPRASZAM do udziału w życiu Wspólnoty.
A może historia jest inna: noszę obrączkę, bo współmałżonek tam za wielką wodą czeka, też sam, i trzeba popracować jeszcze, żeby pomóc rodzinie... czy mi jeszcze dowierza...? mimo że ja się tak staram... ZAPRASZAM DO REGULARNEGO UDZIAŁU W SPOTKANIACH WSPÓLNOTY (Jeśli będzie taka potrzeba, to wystawię odpowiednie zaświadczenie dla współmałżonka w kraju, z pieczęcią i podpisem świadków).
Górna granica wieku - nie ma.
Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbędzie się w drugą niedzielę listopada, to jest,13 listopada, o godz. 18.00, na Avers (4105 N Avers, w trójkącie między ulicami Irving Park/Pulaski/Elston). W programie spotkania:
O godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem, następnie spotkanie w sali - dla ustalenia częstotliwości, terminów i miejsca spotkań. O 19.30 rozpocznie się wieczór zapoznawczy z członkami grup już istniejących Wspólnot Życia Chrześcijańskiego.
Bieżące informacje będą chwilowo umieszczane na stronie blogu: http://serce-sercu.blogspot.com/
Tam można też pisać w komentarzach zapytania, sugestie itd. A kontakt ze mną: jerzykarpinskisj@jezuicichicago.org, lub przez telefon - nr w Biuletynie.
Do spotkania
o. Jerzy Karpiński

No comments:

Post a Comment