Friday, October 28, 2011

Zaproszenie


Zaproszenie skierowane do panien i kawalerów - „nie-młodych dorosłych”
„Nie-młodzi dorośli”, Panny i Kawalerowie, zapraszam Was najpierw do uważnego przeczytanie wszystkiego, co na stronie niniejszego blogu zostało dotychczas umieszczone. Za kilka dni będą umieszczane nowe, niemniej znaczące treści.
Następnie zapraszam Was do podjęcia życiowo ważnego wyboru: włączyć się w grupę Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego czy nie włączać się. Winien to być całkiem świadomy i całkiem dobrowolny wybór. Może w życiu Waszym mieliście problemy z podejmowaniem decyzji, wahaliście się, ociągaliście się, nie byliście pewni. Czasu się już nie cofnie. W  przyszłość trzeba patrzyć, a teraz decydować.
Pozwolę sobie pomarzyć - to nie jest zabronione, nawet księdzu, jeśli marzenia nie są grzeszne. Oto moje marzenie: grupa Panien i Kawalerów tworzy specjalną WŻCh. Ciąg dalszy historii łatwo przewidzieć: kilka ślubów, następnie ... następne pokolenia... Tak mniej więcej rozpoczęła swoje istnienie pierwsza WŻCh w Rzymie w 1563 roku, i istnieje po dzień dzisiejszy - osobiście obserwowałem przebieg comiesięcznego spotkania.
Najbliższe i pierwsze spotkanie Zaproszonych odbędzie się w niedzielę, 13 listopada, o godz. 18.00 (na początku będzie odprawiona Msza św.), na Avers (w trójkącie Irving Park/Pulaski/Elston)

No comments:

Post a Comment