Wednesday, February 22, 2012

Przypomnienie

  We wtorek 28 lutego odbędzie się następne spotkanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego - "serce-sercu" . Odbędzie się o godzinie 20-tej w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w salce na dole. serdecznie zapraszamy wszystkich. 

No comments:

Post a Comment