Friday, February 24, 2012

Wezwanie naszych biskupów

Kochani!
    Kiedy piszę o wezwaniu "naszych biskupów", mam teraz na myśli biskupów amerykańskich, bo przecież jesteśmy w tej chwili wiernymi diecezji Chicago. Przypuszczam, że część z Was już czytała albo słyszała o sprzeciwie biskupów wobec ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, która w obecnej postaci jest atakiem na wolność religijną.  Biskupi wzywają nas do działania - do tego, by zwrócić się do naszych Reprezentantów i Senatorów wyrażając sprzeciw wobec tej ustawy. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie www.usccb.org/conscience.
    Za półtora tygodnia chcemy w JOM-ie zrobić akcję zbierania podpisów pod listami do Reprezentantów i Senatorów.  Wszystkich  proszę o modlitwę. Być może za kilka tygodni będzie u nas również czuwanie modlitewne w tej intencji. Jeśli tak, to liczę i tutaj na Waszą pomoc.
Pozdrawiam Was serdecznie,
O. Mirek

Pozwalam sobie zacytować  list od o. Mirosława Bożka , uważam ,że jest to bardzo ważne.

No comments:

Post a Comment