Tuesday, November 8, 2011

Czym nie są WŻCh ?

Czym nie są WŻCh?
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego ------
Nie są wspólnotą terapeutyczną;
Nie są grupą wsparcia osób szukających pomocy;
Nie prowadzą dynamiki grupy;
Nie są kółkiem wzajemnej adoracji ani kółkiem adoracji księdza;
Nie są ....,
bo są grupą/wspólnotą ludzi, którzy osobiście podjęli odpowiedzialną
decyzję, by skorzystać z bogactwa duchowości ignacjańskiej dla
duchowego wzrostu w celu wypełnienia woli Bożej.

No comments:

Post a Comment