Saturday, November 26, 2011

Sprawozdanie ze spotkania

We wtorek, 22 listopada, odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Obecni byli dorośli
małżonkowie i osoby samotne. Ustalono pewne zasady funkcjonowania
grupy i terminy spotkań. Ojciec Jerzy powtórzył pewne informacje
podstawowe o WŻCh i wskazał na kierunek pracy w ciągu tego roku.
Spotkania prowadzić będą Ryszard i żona Ewa-
Modrzejewscy. Ustalono, że czas spotkań nie powinien być dłuższy niż
jedna godzina. W ciągu tego roku przedmiotem rozmyślań i studium
będzie Autobiografia św. Ignacego Loyoli w połączeniu z wybranymi
tekstami Pisma świętego.
Spotkania odbywać się będą w drugi i czwarty wtorek miesiąca w
Jezuickim Ośrodku Milenijnym, po Mszy św. wieczornej, tj. o godz. 8pm.

No comments:

Post a Comment