Tuesday, November 8, 2011

Spotkanie

Najbliższe spotkanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego odbędzie się w
niedzielę, 13 listopada o godz. 18.00, na Avers. Zaproszeni są wszyscy
członkowie grup "In Via", "Lumen Verum", "Ignis" oraz nowej jeszcze
bezimiennej. Zaproszeni są szczególnie wszyscy, którzy chcą włączyć
się do WŻCh - dorośli i młodzi.
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą, następnie będzie modlitwa oraz
spotkanie organizacyjne, a ok. 19.30 rozpocznie się spotkanie
zapoznawcze przy ciastkach i napojach.

No comments:

Post a Comment