Sunday, January 15, 2012

Przypomnienie

 Przypominam wszystkim należącym do WŻCh - Serce-sercu , czyli starszym dorosłym , że następne spotkanie odbędzie sie w JOM dnia 31 stycznia o godzinie 20-tej . Zapraszamy też osoby nowe i chętne do pogłębienia swej relacji z Panem Bogiem na nasze spotkanie.

No comments:

Post a Comment