Monday, January 30, 2012

Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym - spotkanie

W sobotę 28 stycznia o godz.20-tej  w JOM odbyło się spotkanie informacyjne o rekolekcjach w życiu codziennym. Spotkanie poprowadził o. Mirosław Bożek. Na spotkaniu było około 30 zainteresowanych osób. Rekolekcje te są w pierwszej kolejności dla osób ze Wspólnot Życia Chrześcijańskiego działających przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym za co bardzo dziękujemy Ojcom Jezuitom .
Pierwsza rekolekcja odbędzie się w niedzielę 5-tego lutego o godzinie 20-tej w JOM w salce na dole.
Zdjęcie wykonane przez o. Jerzego Karpińskiego

No comments:

Post a Comment