Wednesday, April 25, 2012

Coś o nas

będziemy się nazywać "Betania", bo tam Pan Jezus miał przyjaciół;
będziemy się nazywać "Galilea", bo Pan Jezus powiedział, że Jego uczniowie tam Go spotkają.

i tak nazywają się dwie grupy dorosłych WŻCh Chicago;
pierwsza - to małżonkowie oraz wdowy i wdowcy, czyli przyjaciele,
druga to single - nieważne z jakich przyczyn, czyli uczniowie.
Cała ferajna dorosłych jest zjednoczona pod wspólnym hasłem "serce-sercu", bo nie ma osamotnionych serc.

Przyjaciele Jezusa są z Jezusem w Betanii w pierwsze i trzecie wtorki miesiąca o godz. 20.00
Uczniowie spotykają Jezusa w Galilei w drugie i czwarte wtorki miesiąca o godz. 20.00
Obydwie grupy są jeszcze grupami otwartymi, to znaczy zapraszają do włączenia się i do czynnego udziału.

więcej można się dowiedzieć  na blogu:   serce-sercu.blogspot.com
zapraszam do PRZYJACIELSKIEGO SPOTKANIA czyli do BETANI lub do GALILEI

No comments:

Post a Comment