Saturday, April 14, 2012

Słowo od o. Jerzego


Serdecznie zapraszam małżonków z dłuższym lub krótszym stażem małżeńskim; zapraszam osoby samotne: kobiety i mężczyzn (wdowy, wdowców, panny i kawalerów, osoby rozwiedzione); z dziećmi lub samotnych – do przyłączenia się do powstających grup Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Najbliżesze spotkania: wtorek, 17 kwietnia, godz. 20.00 w Ośrodku, w salce na dole.
W Chicago istnieje kilka grup młodzieży, prowadzonych przez ojców Stanisława i Mirosława. Grupę dorosłych prowadzi ojciec Jerzy.

Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
Są ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli. Tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele.
Obecne wspólnoty kierują się Statutami zatwierdzonymi przez papieża Pawła VI w 1968 roku. Pierwsza wspólnota powstała w 1563 roku i istnieje i działa po dzień dzisiejszy (nosi nazwę „Prima Primaria” - Pierwsza z pierwszych, a cały ruch, zatwierdzany przez Papieży, przez wieki nazywano Sodalicjami Mariańskimi). Więcej można najłatwiej znaleźć w Internecie: w języku polskim: http://serce-sercu.blogspot.com/   oraz  www.wzch.org.pl/    po angielsku i w innych językach: http://www.cvx-clc.net/    po angielsku w USA:  http://www.clc-usa.org/

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

·         opiera się na duchowości ignacjańskiej

·         jest duchowością ludzi świeckich

·         jest duchowością wspólnotową

W rozwoju duchowym pomagają nam

·         rekolekcje ignacjańskie

·         spotkania wspólnotowe z modlitwą i dzieleniem

·         modlitwa, zwłaszcza ignacjański rachunek sumienia

·         częsta Eucharystia

·         podejmowanie działań apostolskich

·         kierownictwo duchowe

Dążymy do tego, aby być kontemplatywnymi w dzialaniu  - czyli abyśmy potrafili dostrzegać Boga we wszystkich rzeczach i wydarzeniach. Odczytywać Jego wezwania do nas i na nie odpowiadać.


Czym nie są WŻCh?

Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego ------
Nie są wspólnotą terapeutyczną;
Nie są grupą wsparcia osób szukających pomocy;
Nie prowadzą dynamiki grupy;
Nie są kółkiem wzajemnej adoracji ani kółkiem adoracji księdza;
Nie są ....,
bo są grupą/wspólnotą ludzi, którzy osobiście podjęli odpowiedzialną decyzję, by skorzystać z bogactwa duchowości ignacjańskiej dla duchowego wzrostu w celu wypełnienia woli Bożej.

No comments:

Post a Comment